Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gương Phụ nữ

Bà Đinh Thị Tư – tận tâm vì khu phố

(02/11/2016 10:24:26)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Mặc dù cuộc sống không lấy gì làm khá giả, nhưng đã hơn 20 năm nay, bà Đinh Thị Tư - ở khu phố 2, phường Đức Nghĩa – thành phố Phan Thiết vẫn tiếp tục công việc của “người vác tù và hàng tổng”.

<<  <  1  >  >>