Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức và Sự kiện

Họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016)

(21/10/2016 14:33:51)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016), chiều ngày 19/10/2016, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”

Phụ nữ là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng

(13/01/2016 15:07:33)

stttt.binhthuan.gov.vn - Ngày 27 tháng 04 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Kết quả hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Xã Đông Tiến - Huyện Hàm Thuận Bắc

(07/01/2016 10:51:32)

Trong những năm qua đời sống của nhân dân xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc được nâng lên đáng kể cả về vật chất và tinh thần; các hoạt động văn hóa, giáo dục, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản được ổn định.

Kết quả 05 năm (2010 - 2015) triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh

(07/01/2016 10:42:16)

Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù liên kết con người lại với nhau. Gia đình có vai trò quan trọng đối với mỗi con người. Qua nhiều thời kỳ phát triển, gia đình là một nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Triển khai tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá

(25/12/2015 10:55:55)

(stttt.binhthuan.gov.vn)Thực hiện trách nhiệm được phân công tại Kế hoạch số 2296/KH-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Đề án 343);

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021)

(23/12/2015 08:00:06)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ và tạo điều kiện để các cấp hội phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Tổng kết 5 năm (2011 - 2015) triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

(23/12/2015 07:56:57)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg, ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1673/KH-UBND, ngày 15/4/2011 của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh về triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, giai đoạn 2011 - 2015 tại tỉnh Bình Thuận.

Quy định mới về chế độ thai sản

(16/12/2015 16:08:17)

Quy định về chế độ thai sản trong năm 2015

Quy định mới về chính sách đối với lao động nữ

(16/12/2015 16:04:58)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 vừa được Chính phủ ban hành, quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Công tác tuyên truyền về Phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống hiện nay.

(16/12/2015 16:02:21)

(stttt.binhthuan.gov.vn) So với nam giới, phụ nữ có nhiều hạn chế hơn về mọi mặt, nhưng thực tế hiện nay phụ nữ đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và xã hội.

<<  <  1  2  3  4  >  >>