Quản lý nhà nước


PL_KemCV208.STTTTPL_KemQD3346.UBND DT Quy che_KemTTr07.STTTTDT Ke hoach_KemCV97.STTTTĐề cương tuyên truyềnDT_KemCV71.STTTTPL_KemCV55.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
219/STTTT-BCVT&CNTT 20-03-2019

V/v khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018.

Download file:  219/STTTT-BCVT&CNTT
208/STTTT- BCVT&CNTT 18-03-2019

V/v hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật để áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh

Download file:  208/STTTT- BCVT&CNTT
207/STTTT-BCVT&CNTT 15-03-2019

V/v rà soát, cập nhật kịp thời quy trình thực hiện TTHC vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  207/STTTT-BCVT&CNTT
162/STTTT-BCVT&CNTT 04-03-2019

V/v hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Download file:  162/STTTT-BCVT&CNTT
23/QĐ-STTTT 04-03-2019

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu

Download file:  23/QĐ-STTTT
193/STTTT-BCVT&CNTT 12-03-2019

V/v rà soát, cập nhật kịp thời quy trình thực hiện TTHC vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  193/STTTT-BCVT&CNTT
188/STTTT-BCVT&CNTT 12-03-2019

V/v báo giá thuê Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu

Download file:  188/STTTT-BCVT&CNTT
3636/QĐ-UBND 26-12-2018

Về việc tặng Bằng khen

Download file:  3636/QĐ-UBND
3346/QĐ-UBND 03-12-2018

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Download file:  3346/QĐ-UBND
07/TTr-STTTT 21-02-2019

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận

Download file:  07/TTr-STTTT
3674 /QĐ-UBND 28-12-2018

V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Bình Thuận

Download file:  3674 /QĐ-UBND
3347/QĐ-UBND 03-12-2018

V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Download file:  3347/QĐ-UBND
4610/KH-UBND 26-10-2018

V/v Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019

Download file:  4610/KH-UBND
97/STTTT-BCVT&CNTT 01-02-2019

V/v nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch Giám sát an toàn thông tin mạng

Download file:  97/STTTT-BCVT&CNTT
02 /HD-STTTT 10-01-2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Download file:  02 /HD-STTTT
01 /HD-STTTT 07-01-2019

HƯỚNG DẪN tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Download file:  01 /HD-STTTT
96/STTTT-BCVT&CNTT 31-01-2019

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh.

Download file:  96/STTTT-BCVT&CNTT
87/STTTT-BCVT&CNTT 29-01-2019

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập dữ liệu dự án “Bản đồ số” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Download file:  87/STTTT-BCVT&CNTT
71/STTTT-BCVT&CNTT 22-01-2019

V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý,vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến

Download file:  71/STTTT-BCVT&CNTT
55/STTTT-BCVT&CNTT 17-01-2019

V/v gửi báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018

Download file:  55/STTTT-BCVT&CNTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1087911
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech