Quản lý nhà nước


HSDX_KemTTr41.STTTTHS_KemCV964.STTTTDT_KemCV989.STTTTDT_KemCV984.STTTTPL_KemCV980.STTTTPL_KemTTr43.STTTTPL_KemTTr42.STTTTPL_KemCV935.STTTTDT_KemCV836.STTTTPL_KemCv940.STTTTDT_KemCV920.STTTTPL_KemCV924.STTTTDT_KemCV904.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/TTr-STTTT 11-12-2018

Về việc phê duyệt đề xuất cấp độ

Download file:  41/TTr-STTTT
964/STTTT-BCVT&CNTT 11-12-2018

V/v ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ

Download file:  964/STTTT-BCVT&CNTT
990/STTTT-BCVT&CNTT 18-12-2018

V/v đề nghị có ý kiến về thông số kỹ thuật máy vi tính để bàn, máy photocopy

Download file:  990/STTTT-BCVT&CNTT
989/STTTT-CNTT 17-12-2018

V/v điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp CNTT tỉnh năm 2018

Download file:  989/STTTT-CNTT
221/QĐ-STTTT 17-12-2018

Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư triển khai trong năm 2019

Download file:  221/QĐ-STTTT
984/STTTT-BCVT&CNTT 17-12-2018

V/v lấy ý kiến góp ý Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc và dự thảo Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Download file:  984/STTTT-BCVT&CNTT
980/STTTT-BCVT&CNTT 17-12-2018

V/v rà soát báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Download file:  980/STTTT-BCVT&CNTT
977/STTTT-BCVT&CNTT 17-12-2018

V/v Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số 5141/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh.

Download file:  977/STTTT-BCVT&CNTT
43/TTr-STTTT 17-12-2018

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2018

Download file:  43/TTr-STTTT
42/TTr-STTTT 13-12-2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận

Download file:  42/TTr-STTTT
936/STTTT-BCVT&CNTT 30-11-2018

V/v rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Download file:  936/STTTT-BCVT&CNTT
935/STTTT-TTCNTT&TT 30-11-2018

V/v hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Download file:  935/STTTT-TTCNTT&TT
836/STTTT-BCVT&CNTT 06-11-2018

V/v góp ý về xây dựng Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử.

Download file:  836/STTTT-BCVT&CNTT
940/STTTT-BCVT&CNTT 03-12-2018

V/v rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các đơn vị.

Download file:  940/STTTT-BCVT&CNTT
922/STTTT-BCVT&CNTT 28-11-2018

V/v đăng ký lịch công tác UBND tỉnh tháng 12/2018.

Download file:  922/STTTT-BCVT&CNTT
920/STTTT-TTCNTT&TT 28-11-2018

V/v tham mưu triển khai Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Download file:  920/STTTT-TTCNTT&TT
928/STTTT-BCVT&CNTT 29-11-2018

V/v phân bổ kinh phí thưc hiên Chương trinh muc tiêu CNTT năm 2018

Download file:  928/STTTT-BCVT&CNTT
927/STTTT-BCVT&CNTT 29-11-2018

V/v góp ý văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  927/STTTT-BCVT&CNTT
924/STTTT-BCVT&CNTT 28-11-2018

V/v hướng dẫn triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019.

Download file:  924/STTTT-BCVT&CNTT
904/STTTT-BCVT&CNTT 22-11-2018

V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Download file:  904/STTTT-BCVT&CNTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1062568
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech