Quản lý nhà nước


PL_Kem KH4281.UBNDDuThao_KemCV758.STTTTDT_KemCV758.STTTTPL_KemCv738.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/TB-HĐTĐ 10-10-2018

Thông báo lịch thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018

Download file:  01/TB-HĐTĐ
01/QĐ-HĐTĐ 10-10-2018

Về việc thành lập các Tổ thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

Download file:  01/QĐ-HĐTĐ
137 /QĐ-STTTT 17-10-2018

QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Download file:  137 /QĐ-STTTT
97 /BC-STTTT 26-09-2018

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Download file:  97 /BC-STTTT
727 /STTTT-TTra 27-09-2018

V/v báo cáo hoạt động in lậu và đề xuất giải pháp phòng chống in lậu

Download file:  727 /STTTT-TTra
733 /STTTT-TTra 28-09-2018

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Download file:  733 /STTTT-TTra
98 /BC-STTTT 28-09-2018

BÁO CÁO Công tac tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Download file:  98 /BC-STTTT
753 /STTTT-TTra 05-10-2018

V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

Download file:  753 /STTTT-TTra
761 /STTTT-TTra 09-10-2018

V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Download file:  761 /STTTT-TTra
02/KH-HĐTĐ 10-10-2018

V/v Triển khai, tổ chức thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị năm 2018

Download file:  02/KH-HĐTĐ
4281/KH-UBND 09-10-2018

Kế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2018 -2022)

Download file:  4281/KH-UBND
758/STTTT-CNTT 08-10-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước

Download file:  758/STTTT-CNTT
754/STTTT-CNTT 05-10-2018

V/v rà soát, báo cáo máy chủ, hệ thống sao lưu trang bị cho phần mềm QLVB&ĐH.

Download file:  754/STTTT-CNTT
758/STTTT-CNTT 08-10-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước

Download file:  758/STTTT-CNTT
55/KH-STTTT 03-10-2018

V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch số 4005/KH-UBND ngày 19/9/2018.

Download file:  55/KH-STTTT
23/TB-STTTT 02-10-2018

V/v thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam

Download file:  23/TB-STTTT
24/TB-STTTT 02-10-2018

V/v thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Tánh Linh

Download file:  24/TB-STTTT
19/TB-STTTT 02-10-2018

V/v Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Hàm Tân

Download file:  19/TB-STTTT
18/TB-STTTT 02-10-2018

V/v Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Tuy Phong

Download file:  18/TB-STTTT
738/STTTT-CNTT 02-10-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Download file:  738/STTTT-CNTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1047390
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech