Các Bộ ngành Trung ương


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2017/TT-BTTTT 12-09-2017

Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông

Download file:  19/2017/TT-BTTTT
07/2017/TT-BTTTT 23-06-2017

Quy định về Mã bưu chính quốc gia

Download file:  07/2017/TT-BTTTT
16/2017/TT-BTTTT 23-06-2017

Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng Nhà nước

Download file:  16/2017/TT-BTTTT
17/2017/TT-BTTTT 23-06-2017

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Download file:  17/2017/TT-BTTTT
809 /QĐ-UBND 29-03-2017

Về việc phân khai kinh phí công nghệ thông tin năm 2017

Download file:  809 /QĐ-UBND
212/BTTTT-KHCN 20-04-2017

V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển trạm BTS ở Việt Nam

Download file:  212/BTTTT-KHCN
217/TB-BTTTT 10-11-2016

Kết luận Trưởng ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo (19/10/2016).

Download file:  217/TB-BTTTT
2036/QĐ-STTT 21-11-2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Download file:  2036/QĐ-STTT
03/2015/TT-BTTTT 06-03-2015

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

Download file:  03/2015/TT-BTTTT
23 /2014/TT-BTTTT 29-12-2014

THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Download file:  23 /2014/TT-BTTTT
Thông tư 09 06-07-2012

Thông tư ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền

Download file:  Thông tư 09
2139/KH-BTTTT 28-06-2016

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8) năm 2016

Download file:  2139/KH-BTTTT
430/BTTTT-CATTT 19-02-2015

Hướng dẫn bảo đảm cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước

Download file:  430/BTTTT-CATTT
2132/BTTTT-VNCERT 18-06-2011

Hướng dẫn đảm bỏ an toàn thông tin cho Cổng/Trang thông tin điện tử

Download file:  2132/BTTTT-VNCERT
10/2016/TT-BTTTT 01-04-2016

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”

Download file:  10/2016/TT-BTTTT
17/2016/TTLTBGDĐT-BTTTT 21-06-2016

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Download file:  17/2016/TTLTBGDĐT-BTTTT
2584/BTTTT-CATTT 30-07-2016

tăng cường kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Download file:  2584/BTTTT-CATTT
1773/BTTTT-QLDN 30-05-2016

V/v hướng dẫn lập Danh mục và hồ sơ Tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hỗ trợ thiết lập hạ tầng mạng viễn thông

Download file:  1773/BTTTT-QLDN
1772/BTTTT-QLDN 30-05-2016

V/v hướng dẫn lập Kế hoạch, dự toán kinh phí và thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2016

Download file:  1772/BTTTT-QLDN
11/CT-BTTTT 18-03-2016

Về tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM sai quy định.

Download file:  Chỉ thị số 11/CT-BTTTT

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0974623
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech