Các Bộ ngành Trung ương


File kèm QĐ
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
504/TTH-TTTVHT 11-06-2019

Khung chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT

Download file:  504/TTH-TTTVHT
409/THH-TTTVHT 06-05-2019

Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT

Download file:  409/THH-TTTVHT
09/2018/TT-BTTTT 29-06-2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Download file:  
2934/BTTTT-BC 31-08-2018

V/v hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính

Download file:  2934/BTTTT-BC
2475 /QĐ-BTTTT 29-12-2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Mã bưu chính quốc gia

Download file:  2475 /QĐ-BTTTT
so 798/QĐ-BTTTT 25-05-2018

Quyết định ban hành chuyển đổi mã mạng

Download file:  so 798/QĐ-BTTTT
41/2017/TT-BTTTT 19-12-2017

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Download file:  41/2017/TT-BTTTT
Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT 29-09-2017

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT 29-09-2017

Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT 15-11-2017

Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng

19/2017/TT-BTTTT 12-09-2017

Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông

Download file:  19/2017/TT-BTTTT
07/2017/TT-BTTTT 23-06-2017

Quy định về Mã bưu chính quốc gia

Download file:  07/2017/TT-BTTTT
16/2017/TT-BTTTT 23-06-2017

Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng Nhà nước

Download file:  16/2017/TT-BTTTT
17/2017/TT-BTTTT 23-06-2017

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Download file:  17/2017/TT-BTTTT
809 /QĐ-UBND 29-03-2017

Về việc phân khai kinh phí công nghệ thông tin năm 2017

Download file:  809 /QĐ-UBND
212/BTTTT-KHCN 20-04-2017

V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển trạm BTS ở Việt Nam

Download file:  212/BTTTT-KHCN
217/TB-BTTTT 10-11-2016

Kết luận Trưởng ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo (19/10/2016).

Download file:  217/TB-BTTTT
2036/QĐ-STTT 21-11-2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Download file:  2036/QĐ-STTT
03/2015/TT-BTTTT 06-03-2015

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

Download file:  03/2015/TT-BTTTT
23 /2014/TT-BTTTT 29-12-2014

THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Download file:  23 /2014/TT-BTTTT

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1123572
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech