Tỉnh Bình Thuận


PL_Kem KH4281.UBNDQuy chế_KemQD1135.UBNDPhuLuc_KemKh5065.UBNDPhụ lụcPhụ lục đính kèmPhuLuc_Kinh phi hang muc KH CNTT 2017
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4281/KH-UBND 09-10-2018

Kế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2018 -2022)

Download file:  4281/KH-UBND
277/TB-UBND 11-07-2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại Hội nghị công bố kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận và kết nối Zalo để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

Download file:  277/TB-UBND
1135/QĐ-UBND 07-05-2018

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận

Download file:  1135/QĐ-UBND
106/TB-UBND 13-02-2018

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại cuộc họp nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu Bộ giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô thị thông minh.

Download file:  106/TB-UBND
1134/QĐ-UBND 07-05-2018

Quyết định thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Điều hành Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.

Download file:  1134/QĐ-UBND
703/QĐ-UBND 14-03-2018

Về việc thành lập Ban Điều hành Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận

Download file:  703/QĐ-UBND
1330/KH-BCĐCNTT 05-04-2018

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình CNTT tỉnh năm 2018

Download file:  1330/KH-BCĐCNTT
1037/QĐ-UBND 24-04-2018

Quyết định Về việc phân khai kinh phí Chương trình công nghệ thông tin năm 2018

Download file:  1037/QĐ-UBND
5065/KH-UBND 14-12-2017

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018

Download file:  5065/KH-UBND
Số 181/SNV-CCHC 22-01-2018

V/v hướng dẫn mẫu thư xin lỗi trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Download file:  
264/BC-UBND 21-11-2017

Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

Download file:  264/BC-UBND
1639/QĐ-UBND 19-06-2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Download file:  1639/QĐ-UBND
549 /UBND-NC 21-02-2017

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  549 /UBND-NC
585 /QĐ-UBND 06-03-2017

Về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh Bình Thuận

Download file:  585 /QĐ-UBND
1166/UBND-KGVX 03-04-2017

Báo cáo số liệu hộ nghèo và cận nghèo Bình Thuận đủ điều kiện cấp phát đầu thu truyền hình số.

Download file:  1166/UBND-KGVX
809/QĐ-UBND 29-03-2017

Về việc phân khai kinh phí công nghệ thông tin năm 2017.

Download file:  809/QĐ-UBND
834/KH-BCĐCNTT 10-03-2017

Triển khai Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh năm 2017.

Download file:  834/KH-BCĐCNTT
4861/KH-UBND 26-12-2016

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Download file:  4861/KH-UBND
01/CT-UBND 13-01-2017

CHỈ THỊ Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  01/CT-UBND
01/2017/QĐ-UBND 12-01-2017

Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  01/2017/QĐ-UBND

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1062481
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech