Tỉnh Bình Thuận


Phụ lụcPhụ lục đính kèmPhuLuc_Kinh phi hang muc KH CNTT 2017Kế hoạchPhu luc_Danh muc cac nhiem vu du an nam 2016Phu luc dieu chinh kinh phi 2016_Kem QD 3807Phụ lụcPhu luc_Kem CB 2924-UBND
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 181/SNV-CCHC 22-01-2018

V/v hướng dẫn mẫu thư xin lỗi trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Download file:  
264/BC-UBND 21-11-2017

Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

Download file:  264/BC-UBND
1639/QĐ-UBND 19-06-2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Download file:  1639/QĐ-UBND
549 /UBND-NC 21-02-2017

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  549 /UBND-NC
585 /QĐ-UBND 06-03-2017

Về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh Bình Thuận

Download file:  585 /QĐ-UBND
1166/UBND-KGVX 03-04-2017

Báo cáo số liệu hộ nghèo và cận nghèo Bình Thuận đủ điều kiện cấp phát đầu thu truyền hình số.

Download file:  1166/UBND-KGVX
809/QĐ-UBND 29-03-2017

Về việc phân khai kinh phí công nghệ thông tin năm 2017.

Download file:  809/QĐ-UBND
834/KH-BCĐCNTT 10-03-2017

Triển khai Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh năm 2017.

Download file:  834/KH-BCĐCNTT
4861/KH-UBND 26-12-2016

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Download file:  4861/KH-UBND
01/CT-UBND 13-01-2017

CHỈ THỊ Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  01/CT-UBND
01/2017/QĐ-UBND 12-01-2017

Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Download file:  01/2017/QĐ-UBND
2293/KH-UBND 30-06-2014

Triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016.

Download file:  2293/KH-UBND
3944/QĐ-UBND 30-12-2016

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin giai đoạn 2017 - 2018.

Download file:  3944/QĐ-UBND
215 /BC-UBND 28-10-2016

Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Download file:  215 /BC-UBND
212/BC-UBND 27-10-2016

Tình hình triển khai thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

Download file:  212/BC-UBND
3807 /QĐ-UBND 23-12-2016

Về việc điều chỉnh Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 và Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân khai kinh phí công nghệ thông tin năm 2016.

Download file:  3807 /QĐ-UBND
3627/QĐ-UBND 08-12-2016

Phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016.

Download file:  3627/QĐ-UBND
3205 /UBND-TTTT 06-09-2016

V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin

Download file:  3205 /UBND-TTTT
291/TB-UBND 07-10-2016

V/v Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin tỉnh.

Download file:  291/TB-UBND
2924 /UBND-TTTT 15-08-2016

V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016.

Download file:  2924 /UBND-TTTT

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0997634
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech