Văn bản của Sở


DT_KemCV823.STTTTDT_KemCV821.STTTTDuThao_KemCV758.STTTTPL_KemCv738.STTTTPL1B_KemCV726.STTTTPL_KemCv714.STTTT
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
832/STTTT-BCVTCNTT 05-11-2018

V/v báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC năm 2018.

Download file:  832/STTTT-BCVTCNTT
823/STTTT-CNTT 31-10-2018

V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

Download file:  823/STTTT-CNTT
821/STTTT-CNTT 31-10-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Download file:  821/STTTT-CNTT
812/STTTT-CNTT 30-10-2018

V/v góp ý kiến về dự thảo hướng dẫn sử dụng Mã định danh

Download file:  812/STTTT-CNTT
01/TB-HĐTĐ 10-10-2018

Thông báo lịch thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018

Download file:  01/TB-HĐTĐ
01/QĐ-HĐTĐ 10-10-2018

Về việc thành lập các Tổ thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

Download file:  01/QĐ-HĐTĐ
02/KH-HĐTĐ 10-10-2018

V/v Triển khai, tổ chức thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị năm 2018

Download file:  02/KH-HĐTĐ
758/STTTT-CNTT 08-10-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT của cơ quan nhà nước

Download file:  758/STTTT-CNTT
754/STTTT-CNTT 05-10-2018

V/v rà soát, báo cáo máy chủ, hệ thống sao lưu trang bị cho phần mềm QLVB&ĐH.

Download file:  754/STTTT-CNTT
55/KH-STTTT 03-10-2018

V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch số 4005/KH-UBND ngày 19/9/2018.

Download file:  55/KH-STTTT
23/TB-STTTT 02-10-2018

V/v thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Hàm Thuận Nam

Download file:  23/TB-STTTT
24/TB-STTTT 02-10-2018

V/v thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Tánh Linh

Download file:  24/TB-STTTT
19/TB-STTTT 02-10-2018

V/v Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Hàm Tân

Download file:  19/TB-STTTT
18/TB-STTTT 02-10-2018

V/v Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND huyện Tuy Phong

Download file:  18/TB-STTTT
738/STTTT-CNTT 02-10-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Download file:  738/STTTT-CNTT
737/STTTT-CNTT 02-10-2018

V/v góp ý nội dung điều chỉnh Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 1.0

Download file:  737/STTTT-CNTT
726/STTTT - CNTT 27-09-2018

V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ khảo sat tình hình triển khai cac hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Download file:  726/STTTT - CNTT
714/STTTT-TTCNTT&TT 21-09-2018

V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật

Download file:  714/STTTT-TTCNTT&TT
32/GM-HĐTĐ 01-10-2018

V/v mời họp các thành viên trong Hội đồng thẩm định và các thành viên của Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1849/QĐ-BCĐCNTT ngày 19/07/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh

Download file:  32/GM-HĐTĐ
723/STTTT-CNTT 25-09-2018

V/v phúc đáp Công văn số HCMMISA-CV/2018/1211 ngày 03/8/2018 của Công ty MISA

Download file:  723/STTTT-CNTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1051789
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech