Văn bản của Sở


Dự thảo đính kèmĐính kèm
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1146/STTTT-CNTT 07-12-2017

V/v lấy ý kiến góp ý Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Download file:  CV 1146
1153/STTTT-CNTT 11-12-2017

V/v mở chuyên mục dịch vụ công trực tuyến của ngành điện lực trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Download file:  1153/STTTT-CNTT
1101 /STTTT-TTra 29-11-2017

V/v đề xuất nhiệm vụ cụ thể phòng,ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet triển khai trong giai đoạn 2017 – 2020.

Download file:  1101 /STTTT-TTra
147 /BC-STTTT 27-11-2017

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  147 /BC-STTTT
12 /KL-STTTT 13-11-2017

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin

Download file:  12 /KL-STTTT
11 /KL-STTTT 19-10-2017

Kết luận kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017

Download file:  11 /KL-STTTT
131 /BC-STTTT 27-10-2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Download file:  131 /BC-STTTT
45 /KH-STTTT 06-06-2017

V/v chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Download file:  45 /KH-STTTT
207 /QĐ-STTTT 06-10-2017

Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin

Download file:  207 /QĐ-STTTT
124 /BC-STTTT 13-10-2017

Báo cáo hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tháng 10 năm 2017

Download file:  124 /BC-STTTT
121 /BC-STTTT 09-10-2017

V/v Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2017

Download file:  121 /BC-STTTT
935/STTTT-KHTC 09-10-2017

V/v di dời cây xanh đường ra vào công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông

Download file:  935/STTTT-KHTC
119/BC-STTTT 03-10-2017

BÁO CÁO Phục vụ kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Download file:  119/BC-STTTT
916/STTTT-KHTC 29-09-2017

báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân đến ngày 20/9/2017, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  916/STTTT-KHTC
912/STTTT-KHTC 28-09-2017

xây dựng kế hoạch của ubnd tỉnh thực hiện chương trình hành động số 31-ctr/tu ngày 30/8/2017 của tỉnh ủy.

Download file:  912/STTTT-KHTC
30/GM-STTTT 20-09-2017

GIẤY MỜI

Download file:  30/GM-STTTT
192/QĐ-STTTT 20-09-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 12 - Xây lắp đường dây trung thế và trạm biến áp, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  192/QĐ-STTTT
193/QĐ-STTTT 20-09-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 13 - Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 12, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  193/QĐ-STTTT
113/BC-STTTT 13-09-2017

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh

Download file:  113/BC-STTTT
868/STTTT-KHTC 13-09-2017

báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh.

Download file:  868/STTTT-KHTC

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0955963
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech