Văn bản của Sở


Đính kèm
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45 /KH-STTTT 06-06-2017

V/v chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Download file:  45 /KH-STTTT
207 /QĐ-STTTT 06-10-2017

Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin

Download file:  207 /QĐ-STTTT
124 /BC-STTTT 13-10-2017

Báo cáo hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tháng 10 năm 2017

Download file:  124 /BC-STTTT
121 /BC-STTTT 09-10-2017

V/v Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2017

Download file:  121 /BC-STTTT
935/STTTT-KHTC 09-10-2017

V/v di dời cây xanh đường ra vào công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông

Download file:  935/STTTT-KHTC
119/BC-STTTT 03-10-2017

BÁO CÁO Phục vụ kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Download file:  119/BC-STTTT
916/STTTT-KHTC 29-09-2017

báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân đến ngày 20/9/2017, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  916/STTTT-KHTC
912/STTTT-KHTC 28-09-2017

xây dựng kế hoạch của ubnd tỉnh thực hiện chương trình hành động số 31-ctr/tu ngày 30/8/2017 của tỉnh ủy.

Download file:  912/STTTT-KHTC
30/GM-STTTT 20-09-2017

GIẤY MỜI

Download file:  30/GM-STTTT
192/QĐ-STTTT 20-09-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 12 - Xây lắp đường dây trung thế và trạm biến áp, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  192/QĐ-STTTT
193/QĐ-STTTT 20-09-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 13 - Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 12, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  193/QĐ-STTTT
113/BC-STTTT 13-09-2017

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh

Download file:  113/BC-STTTT
868/STTTT-KHTC 13-09-2017

báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh.

Download file:  868/STTTT-KHTC
112/BC-STTTT 12-09-2017

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017

Download file:  112/BC-STTTT
856/STTTT-KHTC 11-09-2017

góp ý nội dung dự thảo tờ trình và Nghị quyết triển khai thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Download file:  856/STTTT-KHTC
846/STTTT-KHTC 07-09-2017

di dời cây xanh đường vào công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông

Download file:  846/STTTT-KHTC
27/GM-STTTT 07-09-2017

GIẤY MỜI Bàn giao mặt bằng gói thầu số 9 - Cung cấp và lắp đặt thang máy công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm công nghệ thông tin & Truyền thông.

Download file:  27/GM-STTTT
178/QĐ-STTTT 01-09-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 11 - Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 9 và số 10, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông

Download file:  178/QĐ-STTTT
177/QĐ-STTTT 01-09-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 12, 13 và số 14 công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông

Download file:  177/QĐ-STTTT
204/QĐ-STTTT 04-10-2017

phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 10 - Mua sắm máy phát điện dự phòng, công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông. Chi tiết Luân chuyển File đính kèm

Download file:  204/QĐ-STTTT

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0921588
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech