Công nghệ thông tin

5 nhiệm vụ ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử

(13/08/2018 16:59:47)

Từ nay đến 2019, các nghị định về chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử... sẽ được xem xét ban hành.

Hành lang pháp lý cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

(08/08/2018 07:47:10)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Báo cáo Dự thảo Đề án Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.

(06/08/2018 15:47:57)

Chiều ngày 31/7/2018, Ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam báo cáo các nội dung chính của Đề án Xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

(03/08/2018 08:07:29)

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018 

(24/07/2018 10:27:59)

Ngày 9/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác TT&TT 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 tại 67 điểm cầu truyền hình trên toàn quốc

Xây dựng Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận

(21/03/2018 10:33:03)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai về xúc tiến triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh.

Đề án thí điểm xây dựng Chính quyền điện tử, gắn với xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi.

(16/03/2018 15:07:30)

Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng Chính quyền điện tử, gắn với xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi, với các mục tiêu chính như sau:

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

(14/03/2018 15:21:26)

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT về danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Khái niệm và mục tiêu của Đô thị thông minh.

(12/03/2018 14:23:22)

Ngày 13/02/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 106/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại cuộc họp nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu Bộ giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển đô thị thông minh. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, VNPT Bình Thuận xây dựng Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận và trong tháng 4/2018, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến nội dung Đề án.

UBND tỉnh phê duyệt kết quả hoạt động triển khai Ứng dụng CNTT năm 2017

(12/12/2017 10:40:28)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 07/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 (gọi tắt là Bình Thuận ICT Index 2017) tại Quyết định số 3512/QĐ-UBND.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1031808
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech