Thanh tra, kiểm tra

Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

(16/08/2019 14:39:45)

Thực hiện Công văn số 1498-CV/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2782/UBND-NCKSTTHC ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 197-CV/ĐUK ngày 29/7/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối; đặc biệt là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chi nhánh Viettel Bình Thuận

(15/08/2019 10:01:58)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 06/9/2019, Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông do Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước theo quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan đối với Chi nhánh Viettel Bình Thuận.

Hướng dẫn công tác tự kiểm tra nội bộ

(15/08/2019 09:57:09)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Để khắc phục tình trạng chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng, kiểm tra dấu hiệu vi phạm khi có vấn đề nổi lên đối với cơ sở còn lúng túng, dẫn đến sai phạm, khuyết điểm kéo dài nhưng chậm được phát hiện, xử lý, ngày 01/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ký ban hành Công văn số 1504-CV/TU về hướng dẫn công tác tự kiểm tra nội bộ.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

(15/08/2019 09:46:06)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 724/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, ngày 26/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 2719/UBND-NCKSTTHC chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

(06/08/2019 11:19:51)

Chiều ngày 31/7/2019, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 32/32 đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Vũ Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

(01/08/2019 15:59:42)

(stttt.binhthuan.gov.vn)- Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 22/7/2019 triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in tại Công ty TNHH Quảng cáo TM&DV Thuận Hiệp

(18/07/2019 09:29:49)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Thực hiện Quyết định thanh tra số 71/QĐ-STTTT ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Quảng cáo TM&DV Thuận Hiệp, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Quảng cáo TM&DV Thuận Hiệp.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in tại Công ty TNHH in bao bì Phi Vũ

(13/06/2019 09:17:41)

(stttt.binhthuan.gov.vn) Với mục đích giúp cơ sở in hoạt động đúng quy định của pháp luật, từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019, Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in tại Công ty TNHH in bao bì Phi Vũ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức ngành thanh tra

(30/05/2019 08:24:49)

Thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra, ngày 29/05/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Công văn số 662/TTBT-VP về việc thực hiện Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

(06/05/2019 09:59:35)

(stttt.binhthuan.gov.vn)- Ngày 03/5/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-STTTT về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động báo chí tại Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117784
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech