Nội dung tuyên truyền chống đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU

Thông báo

Nội dung tuyên truyền chống đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU

File tải về: Nội dung tuyên truyền chống đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117778
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech