Cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện

Thông báo

Cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện

Thực hiện công văn số 486/BTTTT-TTCS ngày 20/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện. Để có đầy đủ thông tin về thực trạng hoạt động của đài truyền thanh truyền hình cấp huyện báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đài truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã, thành phố:

1. Rà soát, thống kê đầy đủ theo Biểu mẫu đính kèm. File mềm có đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.binhthuan.gov.vn) tại mục: Thông báo/Biểu mẫu thống kê đài truyền thanh truyền hình.

2. Nêu cụ thể các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Thời gian gửi các số liệu thống kê về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/3/2017. Đồng thời gửi thư điện tử qua địa chỉ email: yentmp@stttt.binhthuan.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Kế hoạch Tài chính - số điện thoại: 0623.833506).


Công văn 156/STTTT-KHTC ngày 28/02/2017: Tải tại đây.


Biểu mẫu thống kê Đài PTTH: Tải tại đây.

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1123524
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech