Thông báo mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ phần mềm “Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệ

Thông báo

Thông báo mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ phần mềm “Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệ

Thông báo kèm theo: Công văn số 25/TB-STTTT

Bích Hà - Phòng BCVT&CNTT

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1124283
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech