Thủ tục gia hạn Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Thông báo

Thủ tục gia hạn Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng chứng thư số, đảm bảo không làm gián đoạn việc thực hiện ký số cho văn bản điện tử, gửi, nhận văn bản qua các hệ thống thông tin theo quy địnhThực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ quy định tại Điều 16 về điều kiện gia hạn chứng thư số tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Các cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải thường xuyên rà soát hiệu lực sử dụng còn ít nhất 60 ngày, thực hiện thủ tục Đăng ký gia hạn chứng thư số theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

Đối với cá nhân: Đăng ký theo Biểu mẫu 03 (kèm file)

Đối với tổ chức: Đăng ký theo Biểu mẫu 04 (kèm file)

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp yêu cầu gia hạn và đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét, gia hạn. Sau khi có file cập nhật gia hạn, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận và chuyển cho các cá nhân, tổ chức đã yêu cầu gia hạn. Khi đó, các cá nhân, tổ chức có thể mang trực tiếp thiết bị về Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật gia hạn, hoặc có thể tự cập nhật gia hạn theo hướng dẫn.

Hướng dẫn các bước thực hiện gia hạn chứng thư số (kèm file)./.


Bích Hà – Phòng BCVT&CNTT

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1111361
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech