Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

25/10/2016 08:57:16

- Trình tự thực hiện:

     * Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

          + Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;

          + Thay đổi tên miền;

          + Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

          + Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

          + Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

          + Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

     * Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gửi hồ sơ đề nghị tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.

     * Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

     + Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);

     + Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí (nếu có): Theo quy định  của Bộ Tài chính

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

     + Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1105343
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech