Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

12/10/2016 10:15:29

- Trình tự thực hiện:

     * Bước 1: Trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011). Doanh nghiệp gửi hồ sơ về gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.

     * Bước 2: Việc cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

     + Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu quy định);

     + Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bưu chính.

- Lệ phí (nếu có):

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 100.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 28/6/2010;

     + Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

     + Thông tư số 185/2013/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp phép trong hoạt động bưu chính.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1105377
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech