Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

12/10/2016 15:06:16

- Trình tự thực hiện:

      Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã.

     Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã kiểm tra và thực hiện thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

          + Nếu đủ điều kiện, Phòng Văn hóa và Thông tin gửi hồ sơ kèm theo biên bản xác nhận về bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông;

          + Nếu không đủ điều kiện, Phòng Văn hóa và Thông tin có văn bản trả lời và kèm theo hồ sơ để trả lại cho cá nhân, doanh nghiệp biết.

     Bước 3: Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý hồ sơ trình lãnh đạo Sở bút phê chuyển Phòng Bưu chính, Viễn thông thụ lý cấp phép.

     Bước 4: Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (kèm theo biên lai thu phí theo quy định của Bộ Tài chính) gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã thông báo cho cá nhân, doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận và ký biên bản ghi nhận.

   Riêng tại địa bàn Thành phố Phan Thiết, cá nhân và tổ chức thực hiện nộp hồ sơ xin thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ số 16 đường Cường Để, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Cách thức thực hiện:

     Cách 1: Đại diện hợp pháp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã hoặc bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông (nếu tại Thành phố Phan Thiết).

     Cách 2: Cá nhân, đơn vị có thể gửi qua đường bưu chính (nếu hồ sơ hợp lệ, thời gian giải quyết tính từ ngày nhận hồ sơ theo dấu Bưu điện).

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 16 đường Cường Để, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

     Thành phần hồ sơ:

          + Đơn đề nghị : 06a/ĐĐN; 06b/ĐĐN.

          + Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang còn hiệu lực;

          + Bản sao chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.

          + Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết hồ sơ:

      Thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng), cụ thể:

          + Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã nhận hồ sơ sẽ hoàn tất thẩm tra trong thời gian 02 (hai) ngày rồi chuyển về bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.

          + Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong thời gian 03 (ba) ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông;

     + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông;

     + Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Bộ tài chính quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: yêu cầu, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06a/ĐĐN; 06b/ĐĐN.

Biên bản thẩm tra cấp lại đủ điều kiện hoạt động:

      + Ở Huyện, thị xã: Phòng Văn hóa và Thông tin ký, đóng dấu.

      + Ở Thành phố Phan Thiết: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

     + Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

     + Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

     + Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

     + Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1111344
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech