Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

25/10/2016 08:46:04

- Trình tự thực hiện:

     * Bước 1: Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

     * Bước 2: Sở TTTT thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

     * Bước 3: Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc đăng ký trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp đăng ký, Sở TTTT có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

     + Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

     + Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập đối với các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 6; Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 6 hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 6.

     + Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) (Mẫu 01 Thông tư 28/2011/TT-BTTTT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     + Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

     + Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;

     + Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

     + Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;

     + Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

     + Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình;

     + Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1094591
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech