Cho phép họp báo (nước ngoài)

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Cho phép họp báo (nước ngoài)

10/10/2016 10:59:51

- Trình tự thực hiện:

   + Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.

   + Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính.

   + Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.

- Cách thức thực hiện:

   Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn theo mẫu.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày

Sau 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận.

   - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, tổ chức nước ngoài.

   - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

   - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

   - Lệ phí: không.

   - Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép họp báo theo mẫu.

   - Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

       + Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

       + Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.

       + Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.

   - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

       + Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

       + Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

       + Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 31/10/2012của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

       + Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1105348
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech