Phát hành thông cáo báo chí

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Phát hành thông cáo báo chí

11/10/2016 09:23:58

- Trình tự thực hiện:

     + Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.

     + Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính.

     + Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.

- Cách thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Thành phần hồ sơ:

       + Đơn đề nghị (theo mẫu số 01/BTTTT) ban hành kèm theo thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 19/3/2014;

       + 02 bản Thông cáo báo chí.

   Số lượng hồ sơ: 1 bộ

- Thời hạn giải quyết: 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

     Đơn đề nghị xuất bản bản tin, phát hành thông cáo báo chí – Mẫu 01/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

     Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

       + Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

       + Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

       + Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho việc phát hành thông cáo báo chí;

     Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

       + Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

       + Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

       + Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

       + Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

   + Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

   + Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

   + Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 31/10/2012 Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

   + Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1111331
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech