Bộ Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn các địa phương triển khai Dự án Truyền thông và giảm nghèo về truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Dự án, hạng mục đầu tư về CNTT

Bộ Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn các địa phương triển khai Dự án Truyền thông và giảm nghèo về truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

04/11/2016 08:56:07
(stttt.binhthuan.gov.vn) Thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; ngày 21/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương (được phân bổ kinh phí, trong đó có Bình Thuận) triển khai thực hiện Dự án này trong năm 2016.

Tổng nguồn vốn để thực hiện dự án là 600 tỷ đồng, bao gồm các nguồn từ ngân sách trung ương, địa phương và huy động.

Nội dung hỗ trợ hỗ trợ của dự án là: xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo; phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ Trung ương tới cơ sở; Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở; Tổ chức các hoạt động truyền thông giảm nghèo theo hình thức sân khấu hóa để thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thôn, bản, xã, huyện thực hiện Chương trình; Phát triển, tăng cường hoạt động Trang thông tin điện tử về giảm nghèo. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác; hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ, hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện tác nghiệp và xây dựng nội dung chương trình thông tin cổ động tại huyện, xã; thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương.

Tại Bình Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dựa trên nguồn vôn được phân bổ./.


Thị Trinh – Phòng KHTH

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1124351
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech