Kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2015 của tỉnh Bình Thuận

Dự án, hạng mục đầu tư về CNTT

Kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2015 của tỉnh Bình Thuận

04/11/2016 09:03:22
(stttt.binhthuan.gov.vn) Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2015, tỉnh Bình Thuận đạt 85,30/100 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành (tăng 0,65 điểm, giảm 17 bậc so với năm 2014) và nằm trong nhóm B.

Trong 8 chỉ số nội dung, Bình Thuận có 02 chỉ số về: Cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính tăng 07 và 12 bậc so với năm 2014. Tuy nhiên do 06 chỉ sô nội dung còn lại giảm điểm số và thứ hạng nên chỉ số Pat Index năm 2015 của tỉnh giảm so với năm 2014.

Kết quả chỉ số năm 2015 của cả nước chia làm 03 nhóm: Nhóm A có chỉ số trên 90%, có 06 tỉnh, thành; nhóm B có chỉ số từ 80% đến dưới 90%, có 49 tỉnh, thành; nhóm C có chỉ số từ 70% đến dưới 80%, có 08 tỉnh, thành. Chỉ số trung bình của cả nước đạt 85,11%, tăng 3,9% so năm 2014).

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong thời gian tới, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm năm 2016 và những năm tiếp theo của tỉnh. Xây dựng hộp thư “Hỏi - Đáp” và công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc của đơn vị để tiếp nhận, trả lời các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.

Định kỳ tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính và đề ra giải pháp để cải thiện mức độ hài lòng qua từng năm. Công bố kịp thời và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết hồ sơ hành chính. Sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử đã được đầu tư tại các cơ quan, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh kịp thời (ban hành trong quý IV của năm trước liền kề), đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch đề ra; chủ trì phối hợp các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh để đảm bảo đến năm 2020 có trên 30% thủ tục của 2 mức độ 3 và 4 được cung cấp trực tuyến; kiểm tra việc sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hộp thư công vụ, phần mềm một cửa điện tử, để phục vụ tốt trong công tác quản lý và giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cả nội dung và hình thức về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tâm – Văn phòng Sở

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1124355
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech