Bộ TTTT triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Bưu chính, Viễn thông

Bộ TTTT triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

20/09/2018 09:59:53
(stttt.binhthuan.gov.vn) Bộ TTTT chính thức triển khai thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ qua Bưu điện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.
Ngày 19/9/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng đã tham dự buổi Lễ. Tham dự Lễ ký có đại diện các đơn vị thuộc Bộ TTTT.


Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng phát biểu


Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng hoan nghênh và đánh giá cao Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ TTTT, các đơn vị thuộc Tổng công ty BĐVN đã trao đổi để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Ngay sau Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai giải quyết TTHC qua Bưu điện nghiêm túc, góp phần làm cho Bưu điện trở thánh “cánh tay nối dài” của cơ quan nhà nước đến với các tổ chức, người dân, doanh nghiệp và việc này đã có những tác động to lớn. Tổng công ty BĐVN đã ký thỏa thuận hợp tác đến hầu hết các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. 
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để các TTHC được đơn giản, thuận tiện, phục vụ các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Tổng công ty BĐVN tiếp tục quan tâm đảm bảo chất lượng của việc nhân, trả kết quả TTHC. 


Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn 

chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Bộ TTTT và Tổng công ty BĐVN


Theo nội dung hợp tác, Tổng công ty BĐVN phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT xây dựng quy trình và thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

Bộ TTTT và Tổng công ty BĐVN thống nhất kết nối mạng thông tin giữa Bộ và Tổng công ty BĐVN để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ TTTT. 
Bộ TTTT và Tổng công ty BĐVN cũng phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ gửi nhận gửi hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Bộ TTTT và Tổng công ty BĐVN thống nhất nguyên tắc hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và quy định của pháp luật; mỗi bên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Bản thỏa thuận hợp tác này. 
Cũng theo thỏa thuận hợp tác, Bộ TTTT hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tổng công ty BĐVN triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Rà soát, công bố công khai TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên cổng thông tin điện tử của Bộ; Phối hợp với Tổng công ty BĐVN triển khai kết nối mạng thông tin để phục vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… 
Tổng công ty BĐVN có trách nhiệm cung ứng dịch vụ cho Bộ TTTT theo đúng chất lượng đã cam kết, thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đúng quy định về giải quyết TTHC… 
Cũng tại buổi Lễ các Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Viễn thông đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích với Bưu điện thành phố Hà Nội. 


Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng và lãnh đạo Tổng công ty BĐVN 

chứng kiến ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC giữa Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Viễn thông với Bưu điện Hà Nội


Đại diện cho Tổng công ty BĐVN, Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn đã cho biết Tổng công ty BĐVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 63 địa phương, và nhiều bộ, ngành về nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy lợi ích to lớn giải quyết TTHC qua Bưu điện. Một số cơ quan nhà nước đã giảm biên chế làm TTHC. 


Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn phát biểu


Tổng công ty BĐVN cũng đang triển khai một ứng dụng trên smartphone kết nối Internet có thể truy nhập vào CSDL giải quyết TTHC. Người dân, tổ chức có thể thực hiện giải quyết TTHC trên ứng dụng này. BĐVN cũng tiếp tục đào tạo nhân lực, tăng cường ứng dụng CNTT tốt hơn, chất lượng dịch vụ sẽ được tăng cường. 

Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn các đơn vị thuộc Bộ TTTT ủng hộ kết nối CNTT của BĐVN với các đơn vị của Bộ và cải tiến các quy trình, TTHC, tiến tới theo chỉ đạo của Chính phủ để người dân ở xã không phải lên Trung ương, tỉnh nộp hồ sơ mà có thể đến Bưu điện xã có thể in, nhận hồ sơ tại Bưu điện và thực hiện gửi điện tử.
(Anh Đào - Theo ictpress.vn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1111381
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech