PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN KỶ HỢI 2019

Báo chí, Xuất bản

PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN KỶ HỢI 2019

21/01/2019 08:30:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, trong khoảng thời gian từ 25 tháng chạp năm Mậu Tuất đến ngày 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi (từ ngày 30/01 – 13/02/2019).


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phát động “Tết trồng cây” Xuân Đinh Dậu 2017. 

Nguồn: Báo Bình Thuận online.


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hướng dẫn thực hiện tốt công tác khuyến lâm, xây dựng các mô hình sản xuất nông  - lâm kết hợp, vườn rừng, trang trại có hiệu quả kinh tế cao, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; nâng cao việc quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, sinh thái của từng địa phương, giúp nhân dân trồng cây gây rừng có hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt chú trọng chọn những loại cây trồng đa tác dụng vừa có tác dụng phòng hộ, vừa có hiệu quả kinh tế cao gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế  - xã hội năm 2019; chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, xác định cụ thể về địa điểm, diện tích, loài cây trồng, số lượng, chất lượng cây giống; Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện đạt kế hoạch, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây đạt tỷ lệ sống cao. Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc chăm  sóc,  quản  lý  và  bảo  vệ  cây  trồng,  rừng  trồng,  bảo  vệ  và  phòng  cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh; phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt, có chất lượng. Hướng dẫn  các  Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa  phương  lựa chọn cây trồng phù hợp để thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện “Tết trồng cây” tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình  Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường  tuyên truyền,  phổ biến sâu rộng chủ trương của tỉnh về “Tết trồng cây” trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, giá trị của rừng; đưa tin, bài kịp thời về kết quả thực hiện, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trồng cây, trồng rừng./.
       
Nguyễn Yến

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1118195
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech