Phát động Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

Báo chí, Xuất bản

Phát động Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

09/05/2019 08:02:38
Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch số 1324/KH-UBND về tổ chức phong trào “Chống rác thải nhựa” với mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Theo đó, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai ngay phong trào “Chống rác thải nhựa” một cách đồng bộ, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Tăng cường huy động, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, du khách và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Nguyễn Yến - Phòng TTBCXB

Hình minh họa:


Du khách thiếu ý thức thu gom rác thải nhựa

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1118224
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech