UBND tỉnh Bình Thuận: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Báo chí, Xuất bản

UBND tỉnh Bình Thuận: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

28/05/2019 10:11:45
Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 1727/KH-UBND thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể như sau:
Với mục đích:

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương trong tỉnh; truyền thông giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Bình Thuận nhằm góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Bình Thuận, quảng bá đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế về Bình Thuận điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - Văn minh”.


- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận và các nhiệm vụ khác có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.


- Truyền thông về du lịch là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và trong từng bối cảnh cụ thể.


Nội dung tuyên truyền:

- Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 1772/QQĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


- Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu của tỉnh nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Bình Thuận, đặc biệt là thương hiệu “Bình Thuận - biển xanh - cát trắng - nắng vàng”. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về các địa điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


- Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.


Ngoài ra, kế hoạch còn triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm quảng bá tiềm năng và thế mạnh về du lịch của Bình Thuận trên phương tiên thông tin đại chúng trong nước và quốc tế. Trong đó, đề cao công tác tuyên truyền trên mạng internet. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh./.

Nguyễn Yến
Làng chài Mũi Né

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1111366
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech