Tăng cường tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình và thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Báo chí, Xuất bản

Tăng cường tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình và thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/05/2019 10:24:41
Bình Thuận là tỉnh thuộc nhóm II, được thông báo ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 24 giờ ngày 30/9/2019

Triển khai thực hiện Thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2019 của Cục Tần số vô tuyến điện về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III và tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu của Đề án và thực hiện phát sóng các tài liệu liên quan đến số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; tăng cường thông tin tuyên truyền thời điểm tắt sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất để cán bộ và nhân dân trong tỉnh biết.


Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện khai thác hoặc tiếp và phát sóng về đề án số hóa truyền hình, từ truyền hình VTC và hệ thống phát thanh VOV.

                             Trần Thị Trinh
                            (Phòng TTBCXB)

Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117790
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech