Triển khai hoạt động Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận 2019

Công nghệ thông tin

Triển khai hoạt động Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận 2019

08/03/2019 10:10:12
(stttt.binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 05/03/2019, tại phòng họp UBND tỉnh Bình Thuận, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận (BCĐ CQĐT) đã họp tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng BCĐ CQĐT chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên BCĐ CQĐT và Tổ Công tác giúp việc BCĐ CQĐT.


Ông Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – đại diện Cơ quan thường trực BCĐ CQĐT tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Báo cáo cho biết, các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực hơn trong việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động chuyên môn; Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy CCHC, minh bạch hóa thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Ứng dụng CNTT trong giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ; Chữ ký số đã phát huy hiệu quả sử dụng; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngày càng tăng và mở rộng ở nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Việc áp dụng linh hoạt dịch vụ hành chính công trực tuyến kết hợp với trả kết quả qua hệ thống bưu chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt yêu cầu cải cách hành chính; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo; Trung tâm THDL tỉnh đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, chủ động ngăn ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài, đến nay chưa xảy ra sự cố nào quan trọng về an toàn an ninh thông tin tại Bình Thuận.


Sau khi nghe báo cáo, các thành viên dự họp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, phân tích kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, qua đó đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, đặt biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước gắn với cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 
Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp,  ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh –  Phó Trưởng BCĐ CQĐT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BCĐ CQĐT đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ những hạn chế trong hoạt động ứng dụng công nghệ năm 2018 là  tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 thấp, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành viên chưa được nâng cấp, cập nhập thông tin kịp thời; một số thiết bị tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đã đầu tư trong thời gian dài, chưa được nâng cấp nên chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay; chưa có chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực CNTT, kinh phí bố trí triển khai các dự án CNTT còn hạn chế, việc thuê dịch vụ CNTT còn nhiều khó khăn...


Về những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã   yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm được giao theo các kế hoạch, quyết định, đề án đã được UBND tỉnh ban hành; trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019; Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại; Nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4; Xây dựng Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu quy mô cấp tỉnh; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử sở, ngành; Hoàn thiện kết nối, liên thông Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo mô hình 4 cấp (từ Trung ương đến cấp xã) theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;…

 Hằng – Phòng BCVT& CNTT


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117821
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech