Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không phát hành văn bản giấy từ tháng 03/2019

Công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không phát hành văn bản giấy từ tháng 03/2019

19/02/2019 11:11:36
Ngày 27/01/2019, Bộ Thông tin và Truyền ban hành Chỉ thị số 07/CT-BTTTT về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chỉ thị số 07 quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ  Thông tin và Truyền thông dưới dạng điện tử, trừ văn bản mật.Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp tác nghiệp trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để xử lý văn bản điện tử thuộc phạm vi thẩm quyền của mình.  Bộ Thông tin và Truyền thông  không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị đối với các văn bản đã được quy định chỉ gửi, nhận dưới dạng điện tử, bảo đảm đến 31/3/2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.


Trường hợp gửi văn bản tới các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước bên ngoài Bộ thì phải gửi cả bản điện tử được ký số nếu bên nhận đã khai báo mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đến 30/6/2019, chỉ gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy đến các bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử.

Minh Hà - VP


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1094583
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech