Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

06/05/2019 08:43:49
(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 05/3/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và có hiệu lực thi hành từ 19/4/2019.
Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí chung về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; năng lực và uy tín; hiểu biết; đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (đối với bổ nhiệm lần đầu), có đủ sức khỏe, có thành tích nổi bật trong quá trình công tác được cấp có thẩm quyền công nhận; Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo cấp sở; Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cần có:
- Đối với chức danh Giám đốc: phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành; công nghệ kỹ thuật in theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ngành khác thì phải có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông nhiều hơn 3 năm và phải có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và có ít nhất 03 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên và được quy hoạch chức danh Giám đốc hoặc tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với chức danh Phó Giám đốc: phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành; công nghệ kỹ thuật in theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ngành khác thì phải có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhiều hơn 3 năm so với quy định và phải có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách và có ít nhất 2 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên và được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông không được đào tạo một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin thì ít nhất 01 Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phải có trình độ đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin để phụ trách lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, tần số vô tuyến điện. 
Điểm nổi bật theo Thông tư này là việc khuyến khích bổ nhiệm cán bộ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi chuyên môn về lĩnh vực thông tin và truyền thông, ngoại ngữ và quy định cán bộ cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời gian ít nhất 01 năm thì không được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở.
Hằng – Phòng BCVT& CNTT


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117779
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech