Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công nghệ thông tin

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

09/05/2019 10:04:44
(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là cơ sở để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.


Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thiết lập đáp ứng các yêu cầu về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các yêu cầu nhằm nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến đồng thời quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


 
Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính


Mục tiêu cụ thể của Đề án là hoàn thiện thể chế cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thực hiện tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đến năm 2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, một số đơn vị cung cấp dịch vụ công và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi tích hợp toàn bộ 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương; Cung cấp nền tảng xác thực điện tử dùng chung để cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập một lần (SSO) khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại các Hệ thống thông tin một cửa, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; Phấn đấu cung cấp, tích hợp 500 nghìn tài khoản trong năm 2019 và 1 triệu tài khoản trong năm 2020, đạt tối thiểu 8 triệu tài khoản trong năm 2023; hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.


Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong Quý II năm 2019; Khẩn trương thiết lập, nâng cấp hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử (trong Quý IV năm 2019) thống nhất, tập trung đảm bảo theo các quy định hiện hành và có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối,tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng thông tin Một cửa Quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý III năm 2020; Xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời (mỗi bộ, ngành gồm tối thiểu 500 câu hỏi/trả lời) về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019; Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
Hằng – Phòng BCVT& CNTT


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1117813
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech