Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Công nghệ thông tin

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

22/02/2019 10:58:33
Thực hiện Công văn số 245/UBND - SNV ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 112/STTTT-VP ngày 15/02/2019, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện tốt các công tác sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ, đầy đủ ý nghĩa, nội dung, phương thức, quy trình thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 2. Nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát là nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát và phản biện xã hội các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã và sẽ ban hành; thực hiện nghiêm túc về việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi các kiến nghị, ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, bức xúc phát sinh từ cuộc sống hàng ngày tại cơ sở.


3. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; tôn trọng và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những vấn đề qua giám sát, phản biện xã hội đã chỉ ra, không để tình trạng tổ chức Mặt trận, đoàn thể “xới” lên vấn đề; chính quyền thiếu quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất.


4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch trong giải quyết các công việc của người dân; công khai thông tin về các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, về cải cách thủ tục hành chính, các quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội,… để nhân dân được biết tham gia góp ý. Thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


5. Phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân trong việc góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị.


Thúy Dung - Văn phòng Sở


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1111372
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech