Kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử”

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử”

19/09/2018 09:14:54
(stttt.binhthuan.gov.vn) -Ngày 31/8/2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử”, do Lê Mã Lương chủ biên, được xác nhận đăng ký xuất bản số 1253-2018/CXBIPH/04-64/VH và Quyết định xuất bản số 746/QĐ-VH (bản bìa cứng), 1146/QĐ-VH (bản bìa mềm).


Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đang thực hiện kiểm tra để thu hồi cuốn sách này do Nhà xuất bản Văn học in và phát hành. 

Thanh Tâm – Thanh tra Sở 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1105346
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech