Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Thanh tra, kiểm tra

Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

24/10/2018 08:18:04
(stttt.binhthuan.gov.vn)- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4407/UBND-KT ngày 16/10/2018 yêu cầu:

1. Sở Công thương nghiên cứu Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Sở Y tế nghiên cứu Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành, để tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phổ biến đến các cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết thực hiện. 


2. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động và thường xuyên cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo quy trình, thủ tục rút gọn. Trong đó lưu ý: 


- Việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục kiểm tra theo hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành; danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải gắn mã HS; một sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một cơ quan hoặc một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý; phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch. 


- Trong quá trình phối hợp kiểm tra, hướng dẫn quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. 


- Nghiêm cấm các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật. 


3. Đài Phát thành - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận tích cực tuyên truyền, phổ biến về kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 
Thanh Tâm – Thanh tra Sở

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1104876
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech