Kiểm tra tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại huyện Tuy Phong

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại huyện Tuy Phong

13/09/2018 07:57:27
(stttt.binhthuan.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận về việc kiểm tra đột xuất việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện mạng dùng riêng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018, Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 03 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị sử dụng không đúng với tần số được cấp trong giấy phép. Đoàn đã nhắc nhỡ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Đoàn công tác cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện để giúp các đơn vị thực hiện đúng trong việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tần số vô tuyến điện tai huyện tuy Phong. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhỡ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Bên cạnh công tác kiểm tra, Đoàn công tác đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện để giúp các đơn vị thực hiện đúng trong việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, qua đó nâng cao công tác quản lý tần số vô tuyến điện tai huyện tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 


Thu Hương – Thanh tra Sở 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1094575
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech