V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại địa phương
Số ký hiệu văn bản 3205/CVT-PTHT
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại địa phương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phó cục trưởng: Nguyễn Phong Nhã
Tài liệu đính kèm CONG VAN GUI CAC SO TTTT_3205.pdf