Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại Viễn thông Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản Số: 09/KL-STTTT
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại Viễn thông Bình Thuận
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Võ Thành Công
Tài liệu đính kèm Ket luan thanh tra BTS VNPT.signed.signed.pdf