Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1096
  • Trong tuần: 15 161
  • Trong tháng: 57 291
  • Tất cả: 619039
Đăng nhập

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận (sau đây viết tắt là Trung tâm) năm 2022 như sau:
1. Nhu cầu, hình thức tuyển dụng:
a) Nhu cầu tuyển dụng
Tuyển dụng 04 chỉ tiêu cho các vị trí việc làm:
- 01 chỉ tiêu ở vị trí An toàn thông tin.
- 01 chỉ tiêu ở vị trí Quản trị viên hệ thống.
- 02 chỉ tiêu ở vị trí Phát triển phần mềm.
(Chi tiết Phụ lục kèm theo)
b) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển:
+ Trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc) hoặc tương đương (theo hướng dẫn tại Công văn số 2424/UBND-KGVX ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh BìnhThuận về quy đổi, chuyển tiếp, áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học). Trường hợp, người đăng ký dự tuyển có một trong các văn bằng, chứng chỉ thuộc các trường hợp sau thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ:
. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
. Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
. Có bằng đại học, thạc sỹ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển, đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (có tài liệu minh chứng kèm theo) theo quy định.
+ Yêu cầu về chuyên ngành của từng vị trí dự tuyển: Chi tiết Phụ lục kèm theo.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng
b) Vòng 2
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.
4. Đăng ký dự tuyển
- Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu Phiếu kèm theo) tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính và ngày làm việc, từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 18/6/2022.
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức xét tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3833500.
- Thời gian xét tuyển: Tháng 6/2022.
* Lưu ý:
- Người đăng ký dự tuyển khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại, không đưa vào danh sách dự tuyển.
- Đến thời điểm hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.
5. Lệ phí xét tuyển
Sở Thông tin và Truyền thông tạm thu 500.000 đồng/thí sinh; thí sinh nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ (thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).
Nội dung Thông báo này và các thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng viên chức tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận năm 2022 được đăng trên website Sở TT&TT (stttt.binhthuan.gov.vn), website Trung tâm CNTT&TT (itc.binhthuan.gov.vn), niêm yết công khai tại Bảng thông báo của cơ quan.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận năm 2022./

Các file download:

1. Phieu.doc;

2. Thongbao_Tuyendung_2022.signed.signed.pdf;

3. TB-STTTT KEM.signed.pdf