Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Điều chỉnh mức thu phí thẩm định, lệ phí giải quyết TTHC

S Thông tin và Truyn thông điều chnh mc thu Phí thẩm định, Lphí gii quyết TTHC theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 ca B Tài chính k t ngày 01/8/2022, c th:
- Phí thẩm định ni dung tài liệu không kinh doanh để cp giy phép xut bn ca th tc Cp Giy phép xut bn tài liu không kinh doanh, mã TTHC 1.003868:

+ Tài liu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chun;

+ Tài liệu điện t dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện t dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- L phí cp phép ca th tc Cp Giy phép nhp khu xut bn phm
không kinh doanh, mã TTHC 1.003725: 50.000 đồng/h sơ.

 

Thông báo.signed.signed.pdf

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ...