Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 13 079
  • Trong tháng: 38 713
  • Tất cả: 528319
Đăng nhập

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, ngăn chặn việc phát tán tài liệu chống phá Đảng, nhà nước

    Đây là đề nghị của Cục Xuất bản, In và Phát hành đối với các Sở Thông tin và Truyền thông nhằm không để các phần tử xấu lợi dụng phát tán tài liệu chống phá Đảng, nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, theo Công văn số 38/CXBIPH-TTPC ngày 19/01/2021, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời việc phát tán các tài liệu dưới dạng sách như sau:  “Chính trị bình dân” - Green Trees - Phạm Đoan Trang”, “Đặt bàn tay lên Việt Nam” - Nguyễn Nguyên Bình”, “Học chính sách công qua chuyện đặc khu - Luật khoa tạp chí - Trịnh Hữu Long, Phạm Đoan Trang”, Nguyễn Anh Tuấn”, “Cẩm nang nuôi tù” - Luật khoa tạp chí - Phạm Đoan Trang, “Phản kháng phi bạo lực - Phạm Đoan Trang”.

 Theo đề nghị nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận sẽ tiến hành công tác rà soát và có văn bản đề nghị phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có).

                                                         

                                                                                                            

Tác giả:Trần Thanh Duy