Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 3 969
  • Tháng hiện tại: 16 356
  • Tổng lượt truy cập: 883110
Đăng nhập
Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed) trên địa bàn tỉnh.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG i-SPEED : file hướng dẫnSpeed.doc

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Lợi ích sử dụng ứng dụng i-Speed:

- Ứng dụng i-Speed do VNNIC là ứng dụng thuần Việt, được Cục Viễn thông phối hợp cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng và phát triển, được cung cấp miễn phí cho người dùng trên hai nền tảng kho ứng dụng của App Store (điện thoại dùng hệ điều hành IOS) và CH play (điện thoại dùng hệ điều hành Android) nhằm để đo chất lượng dịch vụ Internet (Internet băng rộng cố định và Internet băng rộng di động) của các nhà mạng.

- Để đánh giá được chất lượng dịch vụ Internet do doanh nghiệp cung cấp trên địa bàn tỉnh khách quan, chính xác cần có đủ lượng mẫu đo (số lượng mẫu đo đủ lớn và trên diện rộng ở tất cả các địa bàn của tỉnh. Kết quả đo kiểm sẽ được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) công bố định kỳ tại địa chỉ https://speedtest.vn/ (mục số liệu thống kê).

- Người dùng cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed để tự đo kiểm, tham khảo kết quả đo để tự đánh giá chất lượng dịch vụ Internet của mình so với cam kết dịch vụ của các nhà mạng. Khi đo tốc độ truy cập Internet qua ứng dụng i-Speed, người dùng sẽ được biết các thông tin sau:

+ Tốc độ truy cập Internet, qua đó biết được chất lượng dịch vụ Internet mình đang sử dụng tại thời điểm đo; Lịch sử đo; Thông tin vị trí đo, nhà mạng, địa chỉ IPv4/IPv6.

+ Tham khảo kết quả đo để so sánh chất lượng dịch vụ thực tế tại thời điểm đo kiểm và hợp đồng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó có thể có các yêu cầu phù hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Các cơ quan quản lý nhà nước có thể tạo lập được cơ sở dữ liệu về chất lượng dịch vụ Internet phục vụ quản lý, thống kê, cũng như thúc đẩy cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ.

2. Từ lợi ích sử dụng ứng dụng i-Speed nêu trên, để nâng cao số lượng mẫu đo cho công tác đánh giá chất lượng dịch vụ Internet do doanh nghiệp cung cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo khách quan, chính xác, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

2.1. Các Sở, ban, ngành; Các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc biết về lợi ích của ứng dụng i-Speed.

- Đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình có điện thoại thông minh, máy tính cá nhân: Cài đặt, sử dụng và lan tỏa cộng đồng ứng dụng i-Speed; thực hiện đo tối thiểu 2 lần/tuần/người.

- Các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed.

          2.2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bình Thuận; Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình biết về lợi ích của ứng dụng i-Speed.

- Thực hiện tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa đến người dân trên địa bàn tỉnh để người dân biết về lợi ích của ứng dụng i-Speed và cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed.

3. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed

- Hướng dẫn cài đặt ứng dụng tại Phụ lục 1 kèm theo.

- Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại Phụ lục 2 kèm theo.

4. Trường hợp cần hỗ trợ hoặc đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ:

- Phòng Chất lượng, Cục Viễn thông (đồng chí Nguyễn Minh Trang, điện thoại: 0948.407.259, email: nmtrang@vnta.gov.vn).

- Phòng Hợp tác Quản lý tài nguyên - Internet Việt Nam (VNNIC) (đồng chí Lưu Thị Thu Trang, điện thoại: 0972.890.057, email: i-speed@vnnic.vn).

- Phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông (đồng chí Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện, điện thoại: 0933.200.700; email: thienndn@stttt.binhthuan.gov.vn).

Trân trọng./.


 


 
Tin khác
1 2 3 4 5  ...