Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 3 891
  • Tháng hiện tại: 16 278
  • Tổng lượt truy cập: 883032
Đăng nhập
Hội nghị tuyên truyền “Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trong hoạt động thông tin cơ sở.

Ngày 15/6/2022 tại khách sạn Bình Minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trong hoạt động thông tin cơ sở, theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt dự án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và công chức làm công tác thông tin cơ sở tại 124 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hội nghị tuyên truyền lần này cáo viên đại diện các phòng chuyên môn quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến những quy định, hướng dẫn triển khai những nội dung cơ bản liên quan đến định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, an toàn thông tin trong lĩnh vực thông tin cơ sở.

- Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai một số văn bản chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở, Cục Tần số vô tuyến điện về triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg.

- Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông; Hệ thống thông tin nguồn và an toàn thông tin đối với hệ thống Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

- Hướng dẫn việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Bên cạnh đó Doanh nghiệp Mobifone và VNPT giới thiệu đến các đại biểu Demo thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông theo Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT.

Với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để thông tin thiết yếu đến người dân được kịp thời, chính xác và hiệu quả; tăng cường tương tác thông tin hai chiều giữa chính quyền, cơ quan quản lý các cấp với người dân thông qua hoạt động thông tin cơ sở.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân và toàn diện; mở ra cho lĩnh vực thông tin cơ sở những thời , vận hội mới thay đổi, chuyển mình, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa.

Hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, hiện đại và kết nối rộng khắp. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ, xây dựng chính phủ số, chính quyền số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số ngày càng được hoàn thiện mang lại hiệu quả trong hoạt động của chính quyền, các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Chuyển đổi số, hiện đại hóa thông tin cơ sở dựa trên hạ tầng viễn thông và các nền tảng công nghệ trong nước đã có sẵn nên giá thành đầu tư, chi phí quản lý, sử dụng rẻ hơn; giải quyết được bài toán thiếu nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở hiện nay.

Đồng thời cũng đã hình thành thị trường doanh nghiệp trong nước sản xuất, cung cấp các thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới, các dịch vụ phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và tổ chức các hoạt động thông tin cơ sở.

Trong điều kiện đó, thông tin cơ sở sẽ thay đổi căn bản phương thức tổ chức và quản lý theo hướng hiện đại, liên thông đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; thông tin chỉ đạo, điều hành từ trên xuống cơ sở sẽ nhanh hơn, kịp thời hơn nhờ ứng dụng công nghệ; người dân có kênh thông tin để tương tác thuận lợi hơn với chính quyền, cơ quan quản lý các cấp trên môi trường số; chính quyền cơ sở có phương tiện, công cụ hiện đại phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

                                                                                              

Khánh Vĩnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...