Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Các biểu mẫu quản lý liên quan về chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng.

1. Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận. Tải Quyết định số 1041

2. Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số cho cá nhân. Tải Mau01

3. Danh sách đề nghị cấp mới chứng thư số cho cá nhân. Tải Mau02

4. Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải Mau03

5. Danh sách đề nghị cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải Mau04

6. Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. Tải Mau07

7. Danh sách đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. Tải Mau08

8. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải Mau09

9. Danh sách đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải Mau10

10. Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải Mau11

11. Danh sách đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải Mau12

12. Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. Tải Mau15

File download: Cac Bieu mau quan ly cks theo 185.rar