Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 3 975
  • Tháng hiện tại: 16 362
  • Tổng lượt truy cập: 883116
Đăng nhập
Đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh

Ngày 02/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh dựa trên việc triển khai các giải pháp an toàn thông tin kết hợp hài hòa, đầy đủ các yếu tổ: con người, quy trình, công nghệ ngay từ khâu thiết kế, xây dựng hệ thống, và tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình quản lý, khai thác, vận hành hệ thống; triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh một cách đồng bộ với bốn lớp bảo vệ, bao gồm: lực lượng tại chỗ; giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; kết nối, chia sẻ thông tin;  tập trung đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin cho phát triển đô thị thông minh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh. …

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (gọi tắt là IOC - bao gồm: IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các IOC cấp thấp hơn) có cán bộ chuyên trách hoặc thuê chuyên gia chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thông tin; 100% IOC được giám sát, bảo vệ bằng các dịch vụ chuyên nghiệp của các tổ chức hoặc doanh nghiệp an toàn thông tin; 100% IOC được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định….

Để cụ thể hóa các mục tiêu nêu trên, Đề án cũng đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, chính sách để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh; thuê chuyên gia hoặc cử cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thông tin trong IOC; Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các IOC (06 tháng với IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 12 tháng với IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và IOC cấp thấp hơn). Khuyến nghị sử dụng dịch vụ của các tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập với tổ chức/doanh nghiệp giám sát, bảo vệ và lực lượng tại chỗ của IOC…

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tới công tác xây dựng, vận hành IOC chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định này do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác có liên quan.

                                                                                              

Xuân Hải- phòng BCVT&CNTT