Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông gặp mặt, làm việc với doanh nghiệp nhằm tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tỉnh về lĩnh vực thông tin và truyền thông
Tăng cường làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3326/UBND-KT ngày 04/10/2022 về việc tăng cường làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư .

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3326/UBND-KT ngày 04/10/2022 về việc tăng cường làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 73/TB-STTTT ngày 31/10/2022 về việc lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông gặp mặt, làm việc với doanh nghiệp nhằm tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm việc với doanh nghiệp để nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời xử lý, giải quyết định kỳ hàng tháng (vào ngày 15 hàng tháng). Các doanh nghiệp sẽ đăng ký lịch làm việc theo mẫu và gửi về trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận (Địa chỉ: Số 192, đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hoặc gửi về hộp thư điện tử (Email): stttt@binhthuan.gov.vn.

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông chưa nhận đăng ký làm việc của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gửi báo cáo khi có doanh nghiệp đăng ký làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (trường hợp không
Tin khác