Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2024

Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1890/KH-UBND về triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024 theo Quyết định số 184/QĐ-BTTTT ngày 20/02/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại trong năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến kịp thời thông tin thiết yếu đến người dân; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở.

Anh-tin-bai

Kế hoạch xác định 07 chỉ tiêu thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

(1) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư đạt 98%.

(2) Tỷ lệ chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đạt 40%.

(3) Tỷ lệ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử đạt 100%.

(4) Tỷ lệ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đạt 50%.

(5) Tỷ lệ phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng đạt 70%.

(6) Tỷ lệ xã có bảng tin điện tử công cộng đạt 45%.

(7) Tỉnh có hệ thống thông tin nguồn kết nối vào 100% cơ sở truyền thông cấp huyện để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện kế hoạch hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh, địa phương; kinh phí hỗ trợ của Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

 

Thu Hương – Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ...