Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 379
  • Trong tuần: 4 915
  • Tháng hiện tại: 17 904
  • Tổng lượt truy cập: 916749
Đăng nhập
Triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi

Thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; căn cứ Quyết định số 1453 /QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện chuyển đổi số.

Anh-tin-bai

(Trang thông tin điện tử https://digital.business.gov.vn/)

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số, với mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa; Số lượng hỗ trợ là 05 doanh nghiệp nhỏ, 02 doanh nghiệp vừa.

Và hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa; Số lượng hỗ trợ là 03 doanh nghiệp siêu nhỏ, 05 doanh nghiệp nhỏ, 02 doanh nghiệp vừa.

Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin tại các Trang thông tin điện tử: https://digital.business.gov.vn/, https://business.gov.vn/, https://www.smedx.vn/.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh gửi đăng ký nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số (theo mẫu: Tải về) về Sở Thông tin và Truyền thông cho đến hết ngày 05/10/2023./.


Bích Hà
Tin khác
1 2 3 4 5