Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban Kế hoạch số 1001/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo Kế hoạch, các hoạt động được tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức hoạt động Ngày Sách Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trong hệ thống trường học và trong hệ thống Thư viện, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng tủ sách và phát động quyên góp sách cho trường học thuộc xã khó khăn của huyện Hàm Thuận Bắc.

 
Anh-tin-bai

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

trên dịa bàn tỉnh Bình Thuận

 
Anh-tin-bai

Ý nghĩa Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Việc tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 và trao tặng tủ sách cho trường học thuộc các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần góp phần thúc đẩy và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng./.

                                                                

 

 

Thu Lan - Phòng TTBCXB