Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Theo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng tại hội nghị trực tuyến chiều ngày 20/5/2024, trong năm 2023 các cấp các ngành của tỉnh đã nỗ lực cố gắng trong công tác cải cách hành chính; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả các chỉ số các chỉ số cải cách hành chính (PAR), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Xanh (PGI) của tỉnh có cải thiện tăng điểm số so với năm 2022, cụ thể như:

Chỉ số PCI đạt 68,06% và tăng 3,67% - xếp thứ 18/63 tỉnh, thành (tăng 24 bậc); chỉ số PGI đạt 55,15% và tăng 23,27% - xếp thứ 28/63 (tăng 33 bậc); chỉ số PCI có 06/10 chỉ số tăng điểm, trong đó có 02 chỉ số được cải thiện vừa tăng điểm và tăng bậc rất tốt, đó là: Tính năng động của chính quyền tỉnh (tăng 0,83 điểm, tăng 45 bậc và xếp thứ 15/63) và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (tăng 2,04 điểm, tăng 36 bậc và xếp nhất cả nước).

Chỉ số PAR đạt 81,87% và tăng 2,42%; chỉ số SIPAS đạt 79,40% và tăng 6,49% so với năm 2022; theo đánh giá của người dân, doanh nghiệp: Tính minh mạnh và Chi phí không chính thức có xu hướng tiếp tục cải thiện; nhiều loại thông tin và tài liệu, thủ tục hành chính đã công khai minh bạch hơn, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức đánh giá về cải cách hành chính của tỉnh có chuyển biến hơn (chỉ số đánh giá về CCHC của cán bộ, công chức đạt 82,47% - xếp thứ 33/63, tăng 6,49% và tăng 18 bậc so với năm 2022).

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, điển hình như:

Một là, chỉ số PCI có tăng điểm, tăng bậc nhưng chưa bền vững, vẫn mất điểm ở nhiều tiêu chí có khả năng thực hiện. Các chỉ số về cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước còn thấp.

Hai là, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, còn có nhiều trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia chung chung, không rõ ràng, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc. Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, trong đó có nhiều vướng mắc tồn đọng kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc trong các doanh nghiệp.

Ba là, lĩnh vực đất đai vẫn là điểm nghẽn lớn nhất chưa được cải thiện, ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số xếp hạng của tỉnh. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn nhiều, thời gian giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với quy định là vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp và người dân trong tỉnh thường gặp phải. Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất công, đất sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số xếp hạng của tỉnh.

Bốn là, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc lòng vòng, kéo dài nhưng chưa được chấn chỉnh, xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính của địa phương.

Năm là, công tác kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, chưa sâu sát, chưa hiệu quả. Các cơ quan có chức năng chủ trì tham mưu về công tác cải cách hành chính chưa tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp có hiệu quả cao để khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế và tạo ra được sự đột phá trong cải cách hành chính.

Anh-tin-bai

Trong thời gian tới, để cải thiện và nâng cao kết quả các chỉ số, thứ hạng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên và tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2024, đó là “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. Với quan điểm xuyên suốt là “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Các cấp lãnh đạo từ tỉnh cho đến các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư. Định kỳ hàng tháng tiếp nhận và tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Trên tinh thần khó ở đâu gỡ ở đó, vướng ở cấp nào cấp đó phải giải quyết; thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các kết luận, cam kết sau khi đối thoại với doanh nghiệp.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tiên phong, năng động, sáng tạo, khắc phục thói quen, phương thức, lề lối cũ để duy trì những kết quả tốt đã đạt được và cải thiện các chỉ số của tỉnh, của đơn vị còn thấp.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông:

Tập trung khắc phục các nội dung kết quả chỉ số PAR có điểm số đạt được còn thấp: về kết nối dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc chỉ số PAR và cải thiện chỉ số thành phần về “Quản trị điện tử” thuộc chỉ số PAPI của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện đẩy mạnh truyền thông trong phạm vi toàn tỉnh, để đội ngũ cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vai trò, mục đích, ý nghĩa về các chỉ số của tỉnh; tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, gắn với hoạt động truyền thông.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát động chiến dịch 90 ngày cao điểm trong toàn tỉnh tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để đạt mục tiêu đạt tỷ lệ tối thiểu 80% trong năm 2024.

Thanh Tâm
Tin khác
1 2 3 4 5  ...