Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 344
  • Trong tuần: 4 880
  • Tháng hiện tại: 17 869
  • Tổng lượt truy cập: 916714
Đăng nhập
Kết luận kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về việc cung cấp thông tinvà dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng đối với Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hàm Thuận Nam

Ngày 06/10/2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kết luận số 17/KL-STTTT về kết luận kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng đối với Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hàm Thuận Nam. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm kiểm tra (tháng 9/2023).

Anh-tin-bai

Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND huyện đã đạt được nhiều ưu điểm như: quan tâm ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 141/STTTT-TTBCXB ngày 07/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông. Phân công công chức phụ trách quản trị, theo dõi và cập nhật tương đối đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử như: văn bản chỉ đạo điều hành, các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện; địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử liên hệ.

Anh-tin-bai

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót: chưa quan tâm kiểm tra việc cung cấp các nội dung thông tin trên môi trường mạng và không có báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Công văn số 141/STTTT-TTBCXB. Một số thông tin chưa được công khai đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo khắc phục nhanh những tồn tại, thiếu sót nêu tại Kết luận kiểm tra.

Thông qua công tác kiểm tra này, với mục đích nhằm giúp cho UBND huyện Hàm Thuận Nam cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thu Hương- Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ...