Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Nâng cao đạo đức công vụ giúp cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI

(stttt.binhthuan.gov.vn) Ngày 07/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 497/KH-UBND về Nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh Bình Thuận trong năm 2024; nội dung kế hoạch đề ra mục tiêu, yêu cầu nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong đó có giải pháp cụ thể, thiết thực là “Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần cải thiện chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh trong giai đoạn hiện nay”. Chỉ số này của tỉnh từ góc độ thực hiện tốt đạo đức công vụ, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; xây dựng và triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC. Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện kết quả các chỉ số nêu trên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quá trình thực thi công vụ. Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nói chung và trong CCHC nói riêng.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, tạo lập niềm tin của người dân, doanh nghiệp với chính quyền, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “công khai, thuận tiện, đúng hẹn, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả”; thực hiện nghiêm túc văn hoá công sở; không sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi công vụ. Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ…


 

T.A
Tin khác
1 2 3 4 5  ...