Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Thông tin và truyền thông đăng ký sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2024
anh tin bai

Thực hiện Kế hoạch số 4912/KH-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 tỉnh Bình Thuận; Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng ký 02 sáng kiến trong công tác cải cách hành chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Sáng kiến 01: Xây dựng “Sổ tay điện tử Cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận”.

- Nội dung và hình thức: Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng “Sổ tay điện tử Cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận”. Xây dựng Sổ tay điện tử tích hợp tất cả các nội dung liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh bao gồm: Hệ thống các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương; kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh, của các sở, ngành, địa phương từng năm; hệ thống các câu hỏi – đáp về công tác cải cách hành chính… Sổ tay được xây dựng với hình thức hiển thị đồng thời 2 trang màn hình: màn hình bên trái hiển thị mục lục dưới dạng cây thư mục, màn hình bên phải hiển thị nội dung của từng mục; đồng thời cho phép người dùng tìm kiếm những thông tin cần thiết 1 cách nhanh chóng. Sổ tay sẽ được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ngành, địa phương để công chức, viên chức download sử dụng, nắm bắt được các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện cải cách hành chính; nhất là là thủ trưởng các sở, ngành, địa phương sử dụng để nắm bắt phục vụ công tác chỉ đạo cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình hàng năm.

2. Sáng kiến 02: Sử dụng App EverNet phục vụ thông tin, theo dõi việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

- Nội dung và hình thức: Sử dụng App EverNet để thay thế tin nhắn SMS cho lãnh đạo các sở ngành và địa phương vào Thứ 6 hàng tuần để theo dõi việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của từng sở ngành, địa phương. Việc sử dụng App EverNet không chỉ giúp lãnh đạo theo dõi chi tiết hơn kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà còn giúp tiết kiệm chi phí khi không còn thực hiện nhắn tin SMS nhắc nhỡ mỗi tuần cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương như hiện nay đang thực hiện.

Dự kiến 02 sáng kiến này sẽ hoàn thành trong quý III/2024, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh.

T. Trinh - TTBCXB
Tin khác
1 2 3 4 5  ...